0

Tom varukorg

Miljöpolicy

Det centrala i Divine Chocolate Scandinavias verksamhet är att genom rättvis handel bidra till hållbar utveckling. Som medlem av WFTO strävar vi efter att förbättra vår verksamhet enligt princip 10: Respekt för miljön.

För att minimera miljöbelastningar från vår verksamhet vill vi:

 • Enbart handla från organisationer som är anslutna till WFTO eller med produkter certifierade av FLO och uppmuntra våra producenter till att ha ett aktivt miljöarbete enligt WFTO's principer.
 • Arbeta för en ständig förbättring av vår miljöprestanda genom att förebygga föroreningar som kan uppstå inom verksamheten och eftersträva att endast använda material och metoder som främjar en hållbar utveckling.
 • Eftersträva fler miljömärkta produkter i vårt utbud genom att uppmuntra producenter att använda sig av råmaterial från hållbara källor i produktion. Exempelvis giftfria, ekologiska och återvunna material.
 • Uppmuntra våra leverantörer till återanvändning och återvinning av material samt källsortering av avfall.
 • Verka för att öka miljömedvetenheten bland våra producenter och kunder.
 • Endast använda miljögodkända rengöringsmedel, förpackningar, papper, lågenergilampor och att källsortera så lång det är möjligt på kontoret och lagret.
 • Använda grön el och arbeta kontinuerligt för att minska vår elkonsumtion på kontoret och lagret.
 • Se över våra transportavtal så att minsta möjliga miljöpåverkan sker vid transport av våra varor. Alla planerade leveranser av gods skall ske med båt eller tåg.
 • Använda tåg vid affärsresor om möjligt.
 • Som lägsta nivå uppfylla tillämpliga lagar, föreskrifter och andra externa krav på miljöområdet.
 • Kommunicera denna policy till våra medarbetare och hålla den tillgänglig för allmänheten.