0

Tom varukorg

Socialt entreprenörskap

Visste du att Divine är ett B Coprt-certifierat företag? Det innebär i korthet att vi verkar för att använda våra vinster och tillväxt för att skapa ett gynnsamt slutresultat för våra medarbetare, samhällen och miljön, samt uppnå minskad ojämlikhet, lägre nivåer av fattigdom, en hälsosammare miljö, starkare samhällen samt fler trygga och anständiga jobb.

B Corporations genomgår en revision var tredje år och blir bedömd på en skala för godkänd från 80 och högre. Divine har 130,4.

B Corp –  social och miljömässig transparens 

Ett B Corp-företag är ett företag som uppfyller de högsta verifierade standarderna för sociala och miljömässiga resultat, transparens och juridiskt ansvar. Genom att ta i anspråk styrkan i sina verksamheter använder B Corp-företag vinster och tillväxt för att skapa ett gynnsamt slutresultat för sina medarbetare, sina samhällen och miljön. B Corp-företag över hela världen samarbetar för att uppnå minskad ojämlikhet, lägre nivåer av fattigdom, en hälsosammare miljö, starkare samhällen samt fler trygga och anständiga jobb. De vill inspirera andra företag att göra samma sak. I dagsläget finns det över 4 700 B Corp-företag i 155 branscher och 78 länder över hela jorden och vi är otroligt stolta över att vara ett av dessa!