0

Tom varukorg

Rättvis handel

Rättvis handel inom kakaoindustrin

Kakaoindustrin omsätter över 100 miljarder dollar varje år, men en genomsnittlig kakaobonde tjänar mindre än 1 dollar om dagen – alltså endast 6% av slutvärdet på en chokladkaka. Ojämlikhet mellan könen och barnarbete är vanliga problem i kaffeodlande samhällen, drivna av fattigdom och dålig tillgång till utbildning. Fattigdomen har också drivit kakaobönder till att expandera sina gårdar skogsområden, vilket bidrar till onödig avverkning och klimatförändringar.


Vad innebär Fairtrade?

Fairtrade är egentligen vad namnet säger: "fair trade", alltså schysst och rättvis handel. Många komplexa frågor i kakaons försörjningskedja gör att Fairtrade spelar en avgörande roll för att bidra till att förändra branschen till det bättre. Fairtrade är ett oberoende certifieringssystem från tredje part som samarbetar med fler än 1,5 miljoner producenter i olika utvecklingsländer. Fairtrades uppdrag är att säkra rättvisa priser, bättre bytesvillkor och anständiga arbetsvillkor för bönder och arbetare, så att de får en befogenhet att bygga hållbara försörjningsmöjligheter och säkra framtiden för sig själva och sina samhällen. 

Rättvisemärkta sociala-, miljömässiga- och ekonomiska standarder säkerställer samtycke i förhållande till produktionsledning, miljöledning, mänskliga rättigheter, säkerhet, arbete och antidiskrimineringslagar, samt utveckling av god affärspraxis kring transparens, demokrati och deltagande.

Divine Chocolate och Fairtrade

Divinies ingredienser är Fairtradecertifierade. Konsumentprodukter som choklad kan använda Fairtrademärket om de uppfyller standarderna och licenskraven som utvecklats för att stödja bönder och arbetare. Samtliga av Divine Chocolates produkter är Fairtradecertifierade. Det betyder att varje ingrediens i kakaon och chokladen också är Fairtradecertifierade. 

Ingredienserna i Divine Chocolates produkter är uteslutande från Ghana,São Tomé, Malawi, Madagaskar och Pakistan. Nyckelingrediensen i chokladen är förstås kakaon från Kuapa Kokoo-kooperativet i Ghana som består av fler än 100 000 kakaobönder. Kuapa Kokoo var den första Fairtradecertifierade småbrukarorganisationen i Västafrika.


Vilka förmåner får bönderna från Fairtrade?

The Fairtrade Minimum Price” fungerar som ett skyddsnät för bönder när marknadspriserna faller under en viss nivå. Det täcker kostnaden för en hållbar produktion och etableras av Fairtrade genom samråd med producenter, handlare och andra intressenter. Fairtrade är unikt eftersom det är den enda certifieringen som erbjuder skydd av ett minimipris till producenter. Det hjälper bönder att planera bättre för framtiden, då de vet att de har en stabil inkomst eftersom de följer villkoren för Fairtrade. 

Utöver inköpspriset för råvarorna får producentorganisationer en Fairtradepremie för försäljning av Fairtradecertifierade råvaror och produkter. Pengarna betalas direkt till producentorganisationen, vars medlemmar bestämmer hur de bäst ska investera dem för att förbättra sitt samhälle, företag eller lokala miljöer. För bönderna kan Fairtradepremien innebär att de förbättrar sin verksamhet eller produktivitet, och stödjer dem att gå över till ekologisk produktion. 

Fairtradepremien stödjer också lokala skolor, tillgång till utbildning, förbättrar sjukvården, investerar i bättre bostäder och mycket mer. Vi tror att bönder vet bäst vad deras samhällen behöver. Därför låter Fairtrade bönder och arbetare få möjlighet att investera premien där de själva tycker att det är lämpligast.


Vilka förmåner ger Fairtrade kakaobönderna i Kuapa Kokoo

  • Jämställdhet: Kuapa strävar efter att öka kvinnors aktiva och effektiva deltagande och beslutsfattande i hela organisationen. Åtgärder har införts för att säkerställa att lägsta antalet ledamöter i olika råd och kommittéer är kvinnor. Med tiden har detta säkerställt att kvinnor har ett högre inflytande och bidrar mer till organisationen. 
  • Garanterat prissystem: Kakaobönderna får ett garanterat pris för sina varor och säkerheten för långsiktiga handelskontrakt. Fairtradepris är ett minimipris, vilket innebär att om världsmarknadspriset är lägre får bönderna Fairtradepriset. Om världsmarknadspriset är högre får bönderna det högre priset. 

  • Rättvisemärkta och sociala premiumprojekt: Fairtradepremien fungerar som en bonus utöver det pris som kakaobönderna får för sina bönor. Inom riktlinjerna för Fairtrade ingår att kooperativet ska ta fram en plan för att spendera premien. Detta sker genom en demokratisk röstning. Kuapa Kokoo har även en skyldighet att ta emot input från sina 100 000+ medlemmar, vilket ger var och en av producenterna möjlighet att bestämma var pengarna behövs mest. Som en organisation organiserad enligt samarbetsprinciper, får medlemmarna sina röster hörda genom förtroendevalda som kan företräda enskilda byar på en nationell nivå.

Exempel på projekt som Fairtradepremien har finansierat:

  • Uppbyggnad av skolor i Kuapa Kokoos byar
  • Separata toaletter för kvinnor och män
  • Ett cykelprogram som gör det möjligt för barn att ta sig snabbare till och från skolan
  • Uppbyggnad av brunnar för att skapa bättre tillgång till rent vatten
  • Ett radioprogram för bönder som ger dem tillgång till information och resurser