0

Tom varukorg

Vikten av delägarskap

Delägande – En unik affärsmodell

Kakaoindustrin omsätter över 100 miljarder dollar varje år, men en genomsnittlig kakaobonde tjänar mindre än 1 dollar om dagen. Det innebär att kakaobönderna i genomsnitt endast tjänar 6% av slutvärdet på en chokladkaka. 

Divines affärsmodell tar ansvar för att producenter ska tjäna en rättvis del av vinsten, få möjlighet till försörjning genom entreprenörskap, samt ha inflytande över sin framtid. Divines uppdrag är att hjälpa till att bygga en värld där bönderna frodas och inte längre utnyttjas av kakaoindustrin – för att vi vill äta god choklad.

En rättvis del av förmånen till bönderna

Divine Chocolate är det enda chokladföretaget i världen som är både Fairtrademärkt och delägt av kakaobönderna. Kuapa Kokoo är ett kooperativ med över 100 000 kakaobönder i Ghana som äger 20% av Divine Chocolate. Det är också de som odlar en kakao av högsta kvalité, som vi sedan använder i våra produkter. 

Divine vill omfördela välståndet till Kuapo Kokoos kakaobönder genom fyra inkomstkällor:

  1. Rättvisemärkta priser för all kakao vi köper och använder i våra produkter. 
  2. Fairtradepremien för att investera i ekonomiska, sociala och miljömässiga initiativ till förmån för bönderna, deras familjer och mer inkluderade samhällen. 
  3. Jordbruksledda produktionsstöd och utvecklingsprogram för att öka motståndskraften och säkra en hållbar försörjning. 
  4. En andel av vinsten. 

Mångfald och inkluderande verksamhet  

Trots att Kuapa Kokoo endast äger 20% av Divine, innebär den rättvisa modellen för delägarskapet att Kuapa Kokoo har 40% representation i styrelsen. Kooperativet är involverade i både strategiska beslut och dagliga initiativ, såsom marknadsföringskampanjer och storytelling. Produktionsstöd och utvecklingsprogram utformas också i samråd med kakaobönderna för att säkerställa att de representerar samhällets behov. Att involvera kakaoböndernas röster i Divines verksamhet främjar utvecklingen mot en mer rättvis och inkluderande chokladindustri. 

Genom Divines rättvisa affärsmodell gör vi vad vi kan för att lösa socioekonomiska frågor på en global nivå.

 

Unik affärsmodell för socialt entreprenörskap

Christiana Ohene-Agyare, journalist från Kwabeng Kuapa Kokoo Society och National Treasurer of the Credit Union, säger:

I Ghana rådfrågas vanligtvis inte bönder innan det tas beslut som påverkar dem. De kanske tror att bönderna tycker om det, men för mesta tar politikerna fel! Kuapa Kokoo erbjuder bönderna en möjlighet att få bestämma själva. Jag är väldigt stolt att var medlem i ett kooperativ som är delägare i Divine Chocolate. Två medlemmar från Kuapa sitter i deras styrelse. Det är unikt! Jag känner inte till någon annan organisation i världen som har den här typen av affärsrelationer. Människor över hela världen känner till Kuapa Kokoo eftersom vi är delägare i Divine och vi är mycket stolta över vårt chokladföretag. Jag vill uppmana fler att köpa Divine!

 

Grunden till Kuapa Kokoo och Divine

1993 gick en grupp kakaobönder och en representant i Ghanas kakaostyrelse, Nana Frimpong Abrebrese, samman för att bilda ett kooperativ. De ville starta ett företag genom att ta vara på sin kakao och sälja den själva. Företaget skulle alltså drivas av kakaobönder och skapa en förmån för dem. Kuapa Kokoo som betyder “bra kakaobonde” byggdes på Fairtradestandarder och driver kooperativet som ett professionellt och effektivt företag. Kuapa Kokoo utvecklade snabbt ett rykte för att producera kakao av hög kvalité, vilket exemplifieras av dess motto “Pa Pa Paa” som betyder “det bästa av det bästa”. Huvudmålen för kooperativet är:

  • Ökad marknadsmakt
  • Representation för jordbrukare
  • Socioekonomisk och politiskt bemyndigande
  • Öka kvinnors entreprenörskap
  • Miljömässigt hållbara produktionsprocesser


Varumärket Divines föddes

1997 skedde en omröstning där Kuapa Kokoo-bönderna röstade för att starta ett eget varumärke och chokladföretag. Detta för att de skulle kunna öka sin kunskap och säkerställa sin andel av den växande och lönsamma chokladmarknaden. The Day Chocolate Company, numera Divine Chocolate, grundades följande år.

Kuapa Kokoo är stolta över sitt demokratiska förhållningssätt och att alla beslut som berör kakaobönderna tas av förtroendevalda. Kakaobönderna bestämmer gemensamt hur de ska investera sin Fairtradepremie, med prioritet att tillhandahålla rent vatten, utbildning, hälsovård, sanitet och individuella bonusar.


Kvinnors rättigheter till självförsörjning

Kuapa Kokoo har arbetat hårt för att försäkra att kvinnor ska vara självbestämmande och att barn ska få en bra utbildning. Kuapa har också ökat antal kvinnor i beslutsfattande positioner och med tiden har kvinnor fått mer inflytande i hela organisationen.

Förutom utbildning i ett brett urval av ämnen har Kuapa Kokoo också stöttat aktiviteter för att öka kvinnors inkomster och göra dem mindre beroende av män. De kan få bidrag under lågsäsong och konkurrenskraftiga lån, tillsammans med information och råd om besparingar. Beviset på dessa fördelar kan ses i ökningen av antalet Kuapa Kokoo-samhällen över hela Ghana.


Utbildning för en blomstrande verksamhet

Sammanslutning och samarbete mellan kakaobönderna har varit grunden till att dela lärande, resurser och inkomster, samt att ge kakaobönderna mer inflytande i förhandlingar. Att utbilda bönderna om kakaokvalité, Fairtradestandarder, hälsa och säkerhet, samt de senaste teknikerna om bra jordbruk har hjälpt till att omvandla ett utspritt kooperativ till en blomstrande verksamhet. Regelbundna möten på by-, distrikts-, regional och nationell nivå har säkerställt att jordbrukarnas åsikter hörs och att samarbetsprinciperna följs. Kuapa strävar efter att både män och kvinnor ska vara lika förmögna till att leda framtida förbättringar och ha en plattform för att se till att deras röster hörs. 

Genom att äga Divine har bönder i Kuapa Kokoo dragit direkt nytta av det verkliga värdet av sin skörd när den väl gjorts till choklad, eftersom avkastningen investeras i deras gårdar och samhällen. Förutom att dela på vinsten har bönderna också inflytande över beslut såsom hur chokladen ska produceras och säljas, vilket i sin tur ökar deras kunskap om den konkurrensutsatta globala marknaden för choklad. 

Cecilia Appianim från Kuapa Kokoo säger:

 “Ägandet av Divine har gjort det möjligt för mig att träffa högt uppsatta människor som jag aldrig trodde att jag skulle träffa. Divine har verkligen gett oss ett erkännande i chokladvärlden”.

 

En stark röst i världen för en tryggare framtid

Mr Buah, Nationell President för Kuapa Kokoo säger:

“Divine är vårt. Vi äger aktier, vilket innebär att vi får en del av deras vinster. Vi använde t.ex. en del av utbetalningen från Divine för att köpa över 45 000 macheter till våra medlemmar. Vi alla vill att Divine ska vara lönsamt. På så sätt tjänar vi inte bara pengar, utan vi förstår branschen mer och hur vi kan ha en starkare röst i den. Vi äger vår egen lilla del av den enorma och värdefulla chokladmarknaden!”

Divine fortsätter att kämpa för de förändringar som behövs inom kakaoindustrin genom att samarbeta för att hitta lösningar på lantbrukarnas utmaningar och inspirerar konsumenterna där chokladen säljs. Under två decennier av arbete med kakaobönder i Ghana och andra områden i Afrika, har Divine skapat nära och givande relationer, förstått djupgående utmaningar som bönderna står inför, samt utvecklat en unik affärsmodell byggd på delägarskap och samarbetsprinciper som ger bönder kompetens för att skapa sin egen framtid.